Aktualności

Wystawa „Najdalsza Polska. Szczecin 1945–1948” w Lubaczowie

publikacja / 29-06-2021
banner

Zapraszamy na wystawę plenerową z okazji 75. rocznicy przyłączenia Szczecina do Polski. Powstała ona dzięki naszej współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie, Archiwum Państwowym w Szczecinie oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie. Można oglądać ją bezpłatnie na rynku w Lubaczowie do 11 lipca br.

Plenerowa ekspozycja ma na celu uczczenie 75. rocznicy włączenia metropolii nad Odrą w skład państwa polskiego. Jej autorzy ukazują, jak odmienne – choć nie mniej burzliwe od losów pozostałej części Polski – były początki powojennego życia Polaków na tych ziemiach.
Wystawa podzielona jest na rozdziały tematyczne, wśród których znajdują się m.in. geneza postulatów oparcia granic Polski na Odrze, losy Polaków wywiezionych przez Niemców w czasie wojny na roboty do Szczecina, realia sowieckiej obecności w Szczecinie, transfer ludności polskiej z Kresów na Pomorze Zachodnie, budowa życia Kościoła katolickiego.


– Nie pominięto też kwestii nieprzynoszących chluby, jak «dziki zachód», czyli zjawisko szabru poniemieckiego mienia na ziemiach zachodnich – opowiada Piotr Semka, kurator wystawy. – Osobno opowiedziana została historia oporu Szczecinian wobec łamania demokracji przez ekipę Bolesława Bieruta. Jedna z pierwszych wielkich demonstracji, wyrażająca sprzeciw wobec komunistów i wsparcie dla lidera opozycji Stanisława Mikołajczyka, miała miejsce w kwietniu 1946 r. właśnie w Szczecinie. Miasto nad Odrą leżało także na trasie kurierów wolnej Polski w latach 1945–1947.


Organizatorzy wystawy: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie

Pomysłodawca i kurator wystawy: Piotr Semka
Autorzy: Piotr Semka, dr Anna Lew-Machniak, dr Janina Kosman, Michał Knitter

MP